Незалежний юрист

Оглавление:

Post Scriptum: Залежні незалежні

Олена ПЕРЦОВА,
керівник судової практики Pavlenko Legal Group, адвокат

Квест під назвою «Судова реформа» триває в Україні понад два роки. Участь у ньому беруть практикуючі юристи, адвокати, судді, фахівці у галузі права та науковці. Провідні професіонали вкладають у реформу свої знання, досвід та час, працюючи на благо країни з однією метою — врешті-решт, отримати справедливий суд та кваліфікованих незалежних суддів. Та чи готове наше суспільство саме до СПРАВЕДЛИВОГО суду та НЕЗАЛЕЖНИХ суддів? І чи потрібні вони взагалі? Як на мене, відповідь негативна. Спробую проілюструвати свій сумнів кількома показовими прикладами.

Приклад № 1: група людей, які називають себе громадськими активістами, мітингують під будівлею суду, оскільки, на їхню думку, суддя має прийняти рішення на користь однієї із сторін. При цьому із матеріалами справи, нормами процесуального та матеріального права ці люди не ознайомлені. Суддя виносить законне та обґрунтоване рішення на користь іншої сторони, але таке рішення активістів не влаштовує. Як наслідок, вони називають суддю корупціонером та вимагають порушення кримінального провадження. Питання: що в розумінні цієї групи людей є справедливим та незалежним судом?

Приклад № 2: до юриста звертається потенційний клієнт, який жадає виграшу в конкретній справі. Юрист розчаровує його і пояснює, що правова позиція в цій справі абсолютно відсутня і шансів на перемогу немає. Клієнт запитує в юриста, чи можна якимось чином усе ж отримати жадане судове рішення, адже його партнери якось усе ж виграли сумнівну справу, звернувшись до впливових людей. Питання: а чи потрібен цій людині справедливий та незалежний суд?

Приклад № 3: справедливий та незалежний суддя, який дуже любить свою роботу, розглядає справу, відповідачем в якій виступає надто непопулярний екс-політик. Суддя розуміє, що підстав для задоволення позову абсолютно немає. Однак під судом мітингує група людей, біля його будинку чатують журналісти, а невстановлені особи, які чимось нагадують детективів НАБУ, натякають на потенційне кримінальне провадження. Питання: як судді залишитися справедливим та незалежним, не йдучи при цьому у відставку?

Звісно, всі наведені вище персонажі є вигаданими, будь-який збіг з реальними подіями — випадковий, а питання — риторичні. Разом із тим такі вигадані персонажі, нереальні події і риторичні питання наштовхують на думку, що успіх судової реформи залежить не від нових прогресивних законів і кодексів, а від бажання суспільства і його окремих індивідуумів жити за новими правилами гри, керуючись винятково нормами права.

Чи є таке бажання на сьогодні? Ні. Основній масі суспільства набагато легше відійти від чистої юриспруденції, замінивши норми права на дві категорії аргументів — «зрада» чи «перемога». Так, нам легше влаштувати шоу в суді, залучити ЗМІ, зацькувати суддів і потім кричати «перемога», ніж достойно програти там, де в нас не було і не могло бути правової позиції. Нам легше знехтувати всіма нормами права, здоровим глуздом і банальною справедливістю, аби лише потім поставити у Facebook хештег #зрада.

Можу лише здогадуватися, чи переймаються таким станом речей колеги-юристи. І чи буде наше суспільство колись готовим до прийняття нової реальності. Сподіваюсь, що так. У протилежному випадку мені шкода часу десятків професіоналів, які витрачають свої знання, досвід та час, працюючи на благо країни з однією метою — отримати справедливий суд та кваліфікованих незалежних суддів, тоді як суспільству легше і приємніше жити із залежними незалежними служителями Феміди.

Итоги независимого исследования: имена практикующих адвокатов расположены согласно степени их влияния на принятие решений, важных для адвокатуры и государства в целом

Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА,
адвокат, ректор Академии адвокатуры Украины

Всех заслуг Татьяны Варфоломеевой пе­ред украинской адвокатурой не перечесть. Она принимала участие в создании Союза адвокатов Украины — первой в независимой Украине общественной организации адвокатов, образованной более 20 лет назад, в которой заняла пост вице-президента. На то время адвокаты чувствовали свою зависимость, вмешательство в их профессиональную деятельность со стороны коллегий адвокатов, что и привело к созданию первой независимой общественной организации.

В 2001 году г-жа Варфоломеева стала первым вице-президентом, а с 2006-го по 2011 год возглавляла Союз адвокатов Украины.

Татьяна Варфоломеева принимала непосредственное участие в разработке и последующем внедрении первого Закона Украины «Об адвокатуре» (1992 г.), а также действующего — «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Она входила в состав рабочих групп по подготовке нормативных актов, направленных на реформирование различных сфер права, в том числе Уголовного процессуального кодекса Украины.

Под ее руководством были созданы и внедрены программы защиты прав адвокатов, бесплатной правовой помощи, повышения квалификации адвокатов, создания комнат для адвокатов в судах, программа «Познаем Украину вместе».

Немалый вклад внесен г-жой Варфоломеевой в образование будущих адвокатов и повышение их квалификации — с 2002 года она занимает пост ректора Академии адвокатуры Украины. Также Татьяна Варфоломеева является заведующей кафедрой адвокатского мастерства и международной юридической практики Академии адвокатуры.

Имеет более 240 научных трудов, среди которых — «История адвокатуры Украины», «Защитник в уголовном процессе», «Криминалистика и профессиональная деятельность защитника» и пр.

Татьяна Викторовна — доктор юридических наук, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный юрист Украины, награждена орденом княгини Ольги ІІІ степени. В 2010 году удостоена почетной премии Ассоциации юристов Украины «За честь и профессиональное достоинство».

Инна РАФАЛЬСКАЯ,
адвокат, председатель Совета адвокатов г. Киева

Заняв в 2012 году пост председателя Совета адвокатов г. Киева, Инна Рафальская продолжает принимать активное участие в разработке проектов законодательных актов, в том числе по налогообложению адвокатской деятельности.

Г-жа Рафальская много внимания уделяет защите прав адвокатов и общественной деятельности, которой занималась, будучи председателем Киевской городской КДКА в 2010—2012 годах.

А с учетом того, что киевская адвокатура насчитывает более 5000 адвокатов, ответственность на плечах Инны Рафальской лежит немалая.

Председатель Киевской городской КДКА в 2010—2012 годах.

Валентин ЗАГАРИЯ,
адвокат, председатель Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, управляющий партнер ЮФ «Спенсер и Кауфманн»

Валентин Загария избран в ноябре 2012 года на пост председателя Высшей квалификационно-дисциплинарной ко­мис­сии адвокатуры.

Г-н Загария в свое время также принимал активное участие в процессе реформирования адвокатуры, в частности, в выработке единой позиции по наиболее принципиальным вопросам реформирования адвокатуры, возглавляя рабочую группу Ассоциации юристов Украины.

Валентин Загария с 2009-го по 2011 год – член Правления данной организации, а с июня 2011-го по июнь 2013 года был президентом Ассоциации юристов Украины.

Галина КОВБАСИНСКАЯ,
адвокат, председатель Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области

Галину Ковбасинскую по праву можно назвать практически бессменным руководителем КДКА Киевской области. Данную должность г-жа Ковбасинская занимала две каденции — с 1993 по 2006 год, а с 2009 года по настоящее время возглавляет КДКА Киевской области.

В то же время она долгое время была и секретарем Высшей квалификационной комиссии адвокатуры при Кабинете Министров Украины.

Галина Ковбасинская является заслуженным юристом Украины, награждена орденом княгини Ольги ІІІ степени, а также получила нагрудный знак «Выдающийся адвокат Украины»

Даниил КУРДЕЛЬЧУК,
адвокат, президент Укринюрколлегии

Почти всю свою трудовую деятельность Даниил Курдельчук посвятил работе в Укринюрколлегии. На протяжении двад­цати пяти лет он руководит Укринюрколлегией и координирует деятельность всех ее представительств и региональных отделений. Г-н Курдельчук — почетный консул в Республике Панама.

Даниил Курдельчук также уделяет мно­го времени развитию отечественного нотариата, а также общественной деятельности. В частности, сегодня он является председателем Общественного совета при Государственной регистрационной службе и членом Общественного совета при Министерстве юстиции Украины.

Олег МАКАРОВ,
адвокат, управляющий партнер ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры», заместитель председателя ВКДКА

Практика Олега Макарова разнообразна. Вот уже более двадцати лет он отдает предпочтение не только отечественному судебному процессу, но и международному.

Г-н Макаров — партнер одной из ведущих юридических фирм Украины с момента ее основания, а с 2007 года стал ее управляющим партнером.

Олег Макаров принимает активное участие в работе общественных организаций, входил в состав правления АЮУ.

С прошлого года он занимает также и должность заместителя председателя ВКДКА.

Василий КИСИЛЬ,
адвокат, старший партнер ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры»

Василий Кисиль, доктор юридических наук, профессор кафедры международного частного права Института Международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко признан одним из ведущих экспертов в сферах международного частного права.Более 15 лет возглавлял юридическую фирму «Василь Кисиль и Партнеры», являясь ее основателем.

Г-н Кисиль — председатель Попечительского совета АЮУ.

В 2013 году Василий Кисиль удостоен премии «За выдающиеся профессиональные достижения» в рамках проекта «Юридическая премия 2013 года» и почетной награды АЮУ «за честь и профессиональное достоинство».

Петр БОЙКО,
адвокат, председатель Совета адвокатов Киевской области, старший партнер АФ «Петр Бойко и Партнеры»

Один из наиболее публичных адвокатов, основатель адвокатской фирмы «Петр Бойко и Партнеры» г-н Бойко не только стоит на защите прав и законных интересов граждан как адвокат, но и много времени посвящает общественной деятельности. Так, с 1999 года Петр Бойко занимает пост вице-президента Союза адвокатов Украины.

В то же время его можно назвать и экспертом по подготовке законопроектов и соавтором некоторых из них, в том числе Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

А в прошлом году адвокаты Киевского областного региона доверили ему пост председателя Совета адвокатов Киевской области.

Валентин ГВОЗДИЙ,
адвокат, заместитель председателя Совета адвокатов Украины, управляющий партнер ЮФ «Гвоздий и Оберкович»

Деятельность Валентина Гвоздия широка и разнообразна. Будучи управляющим партнером одной из ведущих юридических фирм, он находит время и для занятия общественной деятельностью, и для участия в программах по реформированию адвокатуры и судоустройства. Вместе с тем значительная часть его деятельности направлена на образовательные и благотворительные программы, ориентированные на наставническую работу с молодым поколением юристов. В частности, его усилиями был запущен уникальный в своем роде проект «История адвокатуры Украины».

Павел ГРЕЧКОВСКИЙ,
адвокат, секретарь Совета адвокатов Украины, руководитель «Адвокатского бюро Гречковского»

Павел Гречковский прошел путь от юрисконсульта до создателя первого официально зарегистрированного адвокатского бюро. сегодня он также является представителем Киевской области в Совете адвокатов Украины и секретарем Совета.

Занимается г-н Гречковский и политической деятельностью. В частности, был депутатом Киевского городского совета V и VI созывов.

С 2011 года Павел Гречковский стал членом правления Союза адвокатов Украины, заняв должность главы комиссии по связям с органами государственной власти и местного самоуправления.

Клара МАРГУЛЯН,
адвокат, председатель Совета адвокатов Хмельницкой области

Адвокат почти с 60-летним стажем, г-жа Маргулян известна не только на Украине. Она всегда отстаивала статус независимости адвокатуры, была в числе инициаторов создания Союза адвокатов СССР, Союза адвокатов Украины, а также избиралась членом первого правления Международного союза адвокатов.

Длительный период Клара Маргулян возглавляла КДКА Хмельницкой области, вела активную работу по защите прав адвокатов.

За свой многолетний труд Клара Маргулян неоднократно была удостоена государственных, ведомственных и региональных наград.

Сергей САФУЛЬКО,
адвокат, член Высшего совета юстиции

Карьера Сергея Сафулько неразрывно связана с адвокатурой. Его активное участие не осталось незамеченным и в общественной деятельности, и в сфере адвокатуры. Так, с марта 1994 по март 2004 года он занимал должность заместителя председателя ВККА при Кабинете Министров Украины, а в 2004—2007 годы возглавлял комиссию. Также г-н Сафулько три каденции подряд является членом Высшего совета юстиции.

Заслуги г-на Сафулько на поприще адвокатуры были отмечены и государственными наградами: званием «Заслуженный юрист Украины» и орденом «За заслуги» ІІІ степени.

Алексей РЕЗНИКОВ,
адвокат, партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры»

Алексей Резников принимал участие в таких резонансных судебных делах, как приватизационные споры по «Криворожстали», а также г-н Резников запомнился по делу о защите интересов кандидата на пост Президента Украины.

Регулярно он проводит мастер-классы для студентов украинских вузов и практикующих молодых юристов, в частности, мастер-классы по адвокатуре и актуальным проблемам судебного права.

К общественной деятельности можно также отнести и членство в АЮУ, в которой он занимает должность вице-президента.

С 2008 года — депутат Киевсовета.

Сергей КОННОВ,
адвокат, старший партнер АК «Коннов и Созановский»

Успешный адвокат Сергей Коннов много времени уделял вопросам отстаивания интересов адвокатов в ходе реформирования института адвокатуры, в частности, в Комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права при Президенте Украины. Его деятельность на ниве реформирования адвокатуры была отмечена Почетным знаком Министерства юстиции Украины.

Немалый вклад г-н Коннов сделал и в развитие Ассоциации юристов Украины, занимая пост президента с 2007 по 2011 год. Благодаря его усилиям общественная организация вышла на международный уровень.

Ярослав ЗЕЙКАН,
адвокат, старший партнер адвокатского объединения «Зейкан, Попович, Голуб и Партнеры»

Один из самых выдающихся адвокатов современности Ярослав Зейкан быстро приобрел статус всесторонне подготовленного юриста. Он желанный гость и спикер на значительных конференциях и форумах.

Г-н Зейкан известен как публицист и автор монографий, среди которых — «Защита по гражданским делам», «Защита по уголовным делам», «Адвокат: навыки профессии» и многие другие.

Ярослав Зейкан — лауреат всеукраинской премии за лучшую судебную речь.

Щорічний всеукраїнський незалежний публічний конкурс “Адвокат року — 2018”!

Конкурс стартує 15 травня і складається з 3 етапів:

— Подача анкет номінантами з 15 травня по 15 серпня
— Проведення on line голосування з 1 вересня по 20 вересня
— Урочисте нагородження після затвердження результатів on-line голосування та визначення фіналістів — 5 жовтня.

Благодійний внесок за обробку анкети — 500 грн.

Інформація про фіналістів буде опублікована в журналі «Публічні люди» (генеральний інформаційний партнер) та в спеціальному випуску Бюлетеня ААУ, присвяченому Конкурсу «Адвокат року».

Конкурсна комісія обирає 5 фіналістів в кожній із запропонованих 21 практик:
— кримінальне право;
— цивільне право;
— сімейне право;
— фінансове та банківське право;
— податкове право;
— аграрне та земельне право;
— медичне та фармацевтичне право;
— корпоративне право;
— господарське (комерційне) право;
— міжнародний арбітраж;
— міжнародне торгове право;
— злиття та поглинання;
— антимонопольне і конкурентне право;
— IT право;
— іноземні інвестиції;
— антирейдерська практика;
— митне право;
— право інтелектуальної власності;
— трудове право;
— медіа-право;
— морське і транспортне право.

Також в цьому році ми вперше нагороджуємо учасників, які не є адвокатами в номінаціях:

Кращий політик-юрист;
Кращий in-house lawyer;
Кращий журналіст, що пише на юридичні теми;
Краща юридична ТВ програма;
Адвокат-науковець;
Юрист-громадський діяч;
Юрист – законотворець.

Анкета для адвокатів можна за посиланням
Анкета для інших осіб за посиланням

Ваш Юрист отзывы

Советую всем специалистов из бюро юридических услуг AgioPlus

Все нормально

Оксана Варга- лучший адвокат в городе Киев!

семейные вопросы

Адвокат Маркив Руслан Богданович город Жовква(работает во Львове)

Резиденция Права Юридический Центр

С юридической компанией сотрудничаем давно. Уже вот третий раз помогает мне с разными проблемами: был вопрос с оспариванием наследства, писали исковое заявление по защите прав потребителей, ходили в суд по поводу кредита на автомобиль и выиграли.

Я лично плохо понимаю юридическую сферу, но прийдя в эту компанию мне все по полочкам разложили, рассказали что и как надо делать. Предложили несколько. Читать отзыв С юридической компанией сотрудничаем давно. Уже вот третий раз помогает мне с разными проблемами: был вопрос с оспариванием наследства, писали исковое заявление по защите прав потребителей, ходили в суд по поводу кредита на автомобиль и выиграли.

Я лично плохо понимаю юридическую сферу, но прийдя в эту компанию мне все по полочкам разложили, рассказали что и как надо делать. Предложили несколько вариантов действий и развития событий.

Все советую и уже вот двое друзей тоже туда ходили по своим вопросам и остались очень довольны!

Результат стоит тех денег, которые вы заплатите. Ходила в другие юридические компании — цены большие а толку

Резиденция Права Юридический Центр

С юридической компанией сотрудничаем давно. Уже вот третий раз помогает мне с разными проблемами: был вопрос с оспариванием наследства, писали исковое заявление по защите прав потребителей, ходили в суд по поводу кредита на автомобиль и выиграли.

Я лично плохо понимаю юридическую сферу, но прийдя в эту компанию мне все по полочкам разложили, рассказали что и как надо делать. Предложили несколько. Читать отзыв С юридической компанией сотрудничаем давно. Уже вот третий раз помогает мне с разными проблемами: был вопрос с оспариванием наследства, писали исковое заявление по защите прав потребителей, ходили в суд по поводу кредита на автомобиль и выиграли.

Я лично плохо понимаю юридическую сферу, но прийдя в эту компанию мне все по полочкам разложили, рассказали что и как надо делать. Предложили несколько вариантов действий и развития событий.

Все советую и уже вот двое друзей тоже туда ходили по своим вопросам и остались очень довольны!

Результат стоит тех денег, которые вы заплатите. Ходила в другие юридические компании — цены большие а толку

Незалежний юрист

Консультация юриста онлайн — бесплатно, по телефону!

Получить качественную бесплатную консультацию юриста по телефону нереально! Нужно понимать, что специалист, который годами изучал право, нормы законодательства, и хорошо разбирается в вопросах правоприменения, знает судебную практику, никогда не будет бесплатно консультировать по телефону. Ведь любой труд (а тем более консультация юриста) должен оплачиваться!

Если мы настолько поглощены собой и решением собственных проблем, что не можем подарить окружающим хотя бы немного счастья и хотя бы в какой-то степени признать их достоинства, не пытаясь получить от них что-либо в замен, если наши души безнадежно мелки, то мы, без сомнения, обречены на неудачи и вполне этого заслуживаем. Поэтому юристы и адвокаты при возникновении проблем, связанных с нарушением закона, никогда не советуют действовать в одиночку. Для этого и существует сайт Юридическая Консультация.

А в наше время, можно, даже не выходя из дома — просто набрав нужный номер телефона юридической консультации — удостовериться в правильности собственного выбора, обратиться за платными юридическими услугами к проверенному на сайте юристу, узнать в телефонном режиме о стоимости консультации и оплатить её удобным (наперёд оговоренным с конкретным специалистом) способом.

Проверка компетентности юристов в рамках простой юридической консультации по телефону доступна круглосуточно, в любой день недели.

Основное кредо специалистов сайта Юридическая Консультация в том, что, в первую очередь, мы задаем себе вопросы: » А как бы я себя чувствовал в подобной ситуации, что бы я предпринял, если бы оказался на Вашем месте ?» Поэтому отвечая на онлайн вопросы посетителей сайта, мы ставим цель привести не только сухие нормы законодательства, но и своими словами аргументировать на понятном языке, как их применить в практике.

Вторым шагом — тщательное изучение дела и профессиональные действия опытного юриста по выбору и принятии необходимых вариантов для ликвидации и решения самой проблемы. Тут уже простой консультацией юриста по телефону не обойтися. Юристу необходимо лично видеть документы, дать им правовой анализ. А, далее, обдумать и предложить, возможно в телефонном режиме, варианты решения и ликвидации Вашей проблемы.

Основными вопросами, решением которых занимаются юристы по телефону есть проблемы, связанные с:

 • -гражданским правом;
 • -семейным правом;
 • -трудовым правом;
 • -земельным правом;
 • -жилищным правом;
 • -банковским правом;
 • -налоговым правом;
 • -уголовным правом;
 • -административным правом;
 • -корпоративным правом;
 • -хозяйственным правом;
 • -социальным правом;
 • -пенсионным правом и т.д.

Заключив договор на юридическое обслуживание и оплатив услуги конкретного юриста или адвоката, Вы можете быть уверенными в том, что юрист-консультант по телефону внимательно выслушает Вас и поможет советом в решении любого правового вопроса. Но, бывают случае, когда невозможно сразу оценить сложность ситуации и дать консультацию юриста в телефонном режиме бесплатно. Поэтому юрист в телефонном разговоре может предложить Вам выслать документы на рассмотрение с помощью этого сайта или через e-mail. Такая услуга также может быть не на бесплатной основе.

Если же у Вас нет договора с конкретным юристом или адвокатом, который обязан проводить консультиции в телефонном режиме, Вы не можете требовать беслатную консультацию по телеону. Юристы — НЕ рабы! Как вариант Вам следует воспользоваться онлайн сервисом бесплатных юридических консультаций на этом сайте. Для этого, просто, перейдите на страницу задать вопрос юристу и заполните соответствующую форму на сайте. В скорем времени Вы получите свой ответ и консультацию юриста.

Кроме того, действует и совершенно новая услуга сайта Юридической Консультации — при чем Вы платите как за обычную консультацию — независимый юрист перепроверяет действия и письменные документы, подготовленные Вашим юристом/адвокатом. Вы сами выбираете для себя нужного юриста. В этом случае следует руководствоваться не только близостью региона или Вашего места проживания, но и компетенцией и профессиональным уровнем юриста-консультанта. Система сайта Юридических Консультаций разработана таким образом, что самые активные по консультированию и профессиональные юристы Украины автоматически попадают в ТОП юристов. Именно специалисты с ТОПа — помогут не только быстро, но и качественно разрешить Вашу проблему.

Перестрахуйтесь вовремя, чтобы в будущем не пожалеть о содеянном!

Консультация юриста по телефону: дешево, быстро, надежно!

Консультация опытного, квалифицированного юриста по телефону теперь доступна и в Вашем городе. Мы предлагаем любую правовую помощь и гарантированную защиту Ваших прав, свобод и интересов профессиональными юристами по приемлемой цене в кратчайшие сроки. Вы сами делаете выбор юриста, мы лишь помогаем сортировать юристов всей Украины по качеству и активности в дачи гражданам правовых консультаций на нашем сайте.

В том случае, если у Вас есть вопрос, а в данное время Вы не располагаете дополнительными материальными средствами, чтобы вовремя заплатить за юридическую услугу, — Вы можете задать свой вопрос в онлайн режиме (заполнив соответсвующую форму на этом сайте!). Нужно понимать, что позвонить к юристу и получить абсолютно бесплатный юридический совет могут только те лица, которые предварительно оплатили такие услуги по договорённости с конкретным специалистом или обращались на какую-нибудь платную юридическую консультацию, заказывали услуги адвоката или юриста. Адвокаты заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с Вами, поэтому с полной ответственностью подскажут некоторые варианты выхода из сложившейся ситуации, указав при этом на основные моменты, на которые следовало бы Вам обратить особое внимание при решении данного вопроса. Не стесняйтесь, звоните юристам, но предварительно оплачивайте их консультации.

Ваша проблема — работа юристов-консультантов и от того, как они её выполняем и зависит будущее как нашего сайта, так и Ваше спокойное, уверенное процветание!

Некоторым людям, при возникновении трудностей, когда требуется приложить усилие для достижения задуманной цели, не хватает мужества, они теряются в неопределенности и неизбежности приходящего, не завершив начатое. В чем, собственно, кроеться подобная неуверенность? Она возникает из-за незнания Ваших реальных возможностей. А это незнание представляет собой следствие недостаточного опыта. Только юристы, которые дают консультации по телефону, смогут Вам помочь!

Когда Вы наберете телефон юридической консультации, наши юристы своей работой дадут Вам почувствовать собственную силу и могущество. Вы сможете быть впереди всех и выше всех! Именно для этого мы предпримем все разумные правозащитные действия. Никогда не сомневайтесь в себе, в способностях и компетентности наших юристов!

Непоколебимая решимость в своих действиях, огромный запас знаний, большой опыт наших юристов-консультантов по телефону готовы не только сломить тысячу преград на пути решения Ваших проблем, но и добиться победного результата, пройдя через тысячу неудач и поражений, если это потребуется.

Поэтому мы и считаем своим долгом дать следующий совет нашим клиентам:

-Всегда стремитесь к успеху, никогда не испытывайте колебаний в собственных начинаниях, именно в этом — Ваше преимущество над остальными! Ваша уверенность и успех любого дела — наша любимая работа!

Звоните юристам по телефону, оплачивайте юридические услуги компетентных специалистов, они готовы оказать Вам помощь на платной основе!